1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Królowa Jadwiga - nasz patron

 Nie w blasku kamieni, ale w pokorze i łagodności…

patron01

Królowa Jadwiga

 • Urodzona 3 października 1373 roku.
 • Od 16 października 1384 roku – KRÓLOWA POLSKI, WIELKA KSIĘŻNA LITEWSKA.
 • Zmarła 17 lipca 1399 roku. 

Genealogia
genealogia

Dokonania Jadwigi:
 • z jej polecenia dokonano tłumaczenia na polski Biblii i dzieł religijnych;
 • niedługo przed śmiercią Jadwiga pomogła w odnowieniu uczelni krakowskiej - na ten cel przeznaczyła swoją biżuterię i królewskie kosztowności;
 • przez swój ślub z Jagiełłą doprowadziła do chrystianizacji Litwy;
 • za jej wstawiennictwem u papieża powstała diecezja w Wilnie;
 • zakładała szpitale, pomagała chorym i biednym;
 • wielokrotnie broniła chłopów w sporach z magnaterią polską i z samym królem;
 • dzięki niej na krakowskim uniwersytecie powstał Wydział Teologiczny;
 • wielokrotnie zażegnywała konflikt y z zakonem krzyżackim;  
 
„Okazywała wielką troskę o zbawienie tak swoje, jak i bliźnich, dla których była przykładem wiary, miłości i pokory...”

patron03
 
Psałterz floriański

patron04

 

Psałterz królowej Jadwigi, jeden z pierwszych znanych zabytków piśmiennictwa poskiego
 
 
Pieczęcie królowej
patron06 patron05
Pieczęć majestatyczna Pieczęć herbowa
 
„Chcę i pragnę z całego serca, ażeby Akademia Krakowska na całym świecie zasłynęła...”

patron07

Krzewicielka wiary katolickiej 
patron08

 
Racjonał Jadwigi
   patron09
 Został  uszyty na wzór płaszcza królewskiego, noszonego przez Jadwigę. Obecnie przechowywany  w skarbcu Katedry Wawelskiej.
„Póki ja żyję, potrwa pokój, ale kiedy umrę, macie pewną wojnę z Poską i Litwą”.
   patron10
 
Królowa zauważała nie tylko możnych, lecz przede wszystkim zwracała uwagę na biednych i pokrzywdzonych
patron11
 Często wspierała biedaków jałmużną
patron12
„Na kamieniu Twego życia
ślad miłości odciśnięty 
Iść pragniemy Twoją drogą,
bo to ślad jest prawdy świętej.”
patron13
 
Praca z chorymi i dotkniętymi przez los
patron14
 
Kontusik Jadwigi
  patron15

Mamy patrona

15 października 2008r. świętowaliśmy 25-lecie szkoły . Był to dla nas dzień wyjątkowy, ponieważ miało miejsce doniosłe wydarzenie – nadanie szkole imienia. Odtąd jej pełna nazwa brzmi: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu. Tego dnia odbyła się wspaniała uroczystość. Istotnym jej elementem było wręczenie szkole sztandaru zaprojektowanego przez pana Tomasza Sochę i panią Dorotę Szelewską, a ufundowanego przez Radę Rodziców i firmę Elf-Atochem reprezentowaną przez pana Janusza Szczepankiewicza.

Naszą radość i dumę dzieliliśmy z gośćmi, którzy uświetnili święto swoją obecnością – wśród nich byli, m.in., Prezydent Miasta Opola Ryszard Zembaczyński i Opolski Kurator Oświaty Halina Bilik. Po przemówieniach wygłoszonych przez panią dyrektor Krystynę Dworecką i zaproszonych gości nastąpiło oficjalne wręczenie sztandaru społeczności PSP nr 15 reprezentowanej przez poczet sztandarowy. Tej szczególnej chwili towarzyszyły poczty innych opolskich szkół. Następnie po raz pierwszy publicznie został wykonany hymn szkoły, do którego muzykę napisał pan Tomasz Szczeciński, a słowa społeczność szkolna.

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali przedstawienie zatytułowane „W poszukiwaniu patrona" przybliżające zgromadzonym postać patronki. Ukazywało ono królową Jadwigę jako osobę godną naśladowania – mądrą, wykształconą, o zdolnościach dyplomatycznych i wrażliwym sercu. Autorkami scenariusza były panie Izabela Kukla-Naskręt i Alicja Trojak, które przygotowały inscenizację przy współpracy z paniami Ewą Dachnij i Iwoną Karaczewską oraz Małgorzatą Maciałek z MCK'9 odpowiedzialnymi za układy taneczne. Oprawą muzyczną zajęła się pani Barbara Owsiak, a wspaniała scenografia to zasługa pani Doroty Szelewskiej.

Przedstawienie bardzo się wszystkim podobało i zostało nagrodzone gromkimi brawami, a cała ceremonia była pięknym ukoronowaniem starań o dołączenia do grona szkół, które mogą poszczycić się patronem.

KALENDARIUM WYDARZEŃ Z ŻYCIA KRÓLOWEJ JADWIGI

 • 18 luty 1374 w Budzie, stolicy Węgier urodziła się Jadwiga
 • 15 czerwca 1378 została zaręczona z ośmioletnim Wilhelmem Habsburgiem
 • Wiosną 1384 przybyła z Węgier do Polski
 • 16 października 1384 została koronowana na króla Polski przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzantę
 • 11 stycznia 1386 zgodziła się zostać żoną Jagiełły
 • 15 lutego 1386 Jagiełło, przyszły mąż przyjął chrzest
 • 18 lutego odbył się ślub na Wawelu
 • 8 marca 1387 –Jadwiga potwierdziła przywileje dla Lwowa gwarantując temu miastu prawa handlowe
 • 26 września 1387 hospodar mołdawski Piotr I złożył hołd lenny Jadwidze
 • 1397 we Włocławku odbyło się spotkanie z wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego Konradem von Jungingenem w celu wynegocjowania powrotu do Polski Ziemi Dobrzyńskiej
 • 1397 Jadwiga założyła bursę dla polskich i litewskich żaków przy Uniwersytecie Karola w Pradze
 • 1397 Jadwiga uzyskała zgodę papieża na utworzenie fakultetu teologii na Akademii Krakowskiej
 • 22 czerwca 1399 Jadwiga urodziła córkę Elżbietę Bonitację
 • 13 lipca 1399 umiera córka
 • 17 lipca 1399 umiera Jadwiga na gorączkę połogową
 • 1400 oddano do użytku Akademię Krakowska po renowacji za pieniądze uzyskane ze spadku po Jadwidze
 • 1887 odnaleziono szczątki Jadwigi pod posadzką Katedry Wawelskiej
 • 8 czerwca 1997 podczas mszy na błoniach w Krakowie papież Jan Paweł II ogłosił Jadwigę świętą

800 lat opola

Nasze sukcesy

logo Erasmus

Blog SKO

sko2

e_dziennik

baner vulcan 1

Partnerzy

bilingual future logo placowka partnerska PLYHE partner merytoryczny logo 2017

BIP

bip logo pomn1 grad