1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Klasy integracyjne

klasy integracyjne w szkole - szansą dla wszystkich dzieci

„Każdy ma prawo do szczęścia
i swojego miejsca w społeczeństwie"
(M. Grzegorzewska)

Integracja jako nowa forma edukacji, jest ciągle otwartym wyzwaniem dla nauczycieli, dzieci i ich rodziców. Musimy wszyscy pamiętać, że każda istota ludzka jest na swój sposób utalentowana i niepowtarzalna, a udziałem wszystkich jest to samo człowieczeństwo.

W naszej szkole od roku szkolnego 2002/2003 funkcjonują klasy integracyjne. Stworzono w nich warunki do nauczania i wychowania dzieci zdrowych z dziećmi specjalnej troski.

Klasy integracyjne to:

 • nauka wrażliwości i wzajemnej akceptacji,
 • uczenia się i współdziałania w grupie, a nie rywalizacji,
 • wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • kształcenie kreatywności,
 • wspomaganie i wdrażanie do samodzielności oraz prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu.

Kształcenie integracyjne wspomaga wykwalifikowana kadra specjalistów:

 • nauczyciele wspomagający,
 • psycholog,
 • pedagog,
 • logopeda,
 • nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,
 • nauczyciel rewalidacji indywidualnej,
 • pielęgniarka szkolna.

Organizacja klasy integracyjnej:

 • Klasa liczy 15- 20 uczniów ( w tym 3 –5 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ).
 • W klasie pracuje 2 nauczycieli posiadających specjalistyczne przygotowanie.
 • Uczymy w oparciu o tę samą podstawę programową kształcenia ogólnego jak pozostałe klasy.
 • Program nauczania jest wzbogacony o innowacje pedagogiczne.
 • Na lekcjach pracujemy metodami aktywnymi ( drama, burza mózgów, śnieżna kula ).
 • Realizujemy programy:
 1. integrujące zespół klasowy,
 2. uczące akceptacji dla odmienności,
 3. przeciwdziałające agresji.
 • Realizujemy projekty edukacyjne.
 • Czynnie uczestniczymy w życiu szkoły oraz je współtworzymy.

Szkoła dysponuje:

 • windą zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych,
 • podjazdem dla wózków inwalidzkich, rozsuwanymi drzwiami
 • osobną łazienką przystosowaną dla osób na wózkach inwalidzkich
 • wygodnie i nowocześnie urządzonymi klasami specjalistycznymi gabinetami
 • (logopedycznym, rewalidacyjnym, psychologa, pedagoga )
 • w pełni wyposażoną salą do gimnastyki korekcyjnej
 • dwiema salami gimnastycznymi
 • gabinetem lekarsko- pielęgniarskim
 • świetlicą zapewniającą opiekę dzieciom niepełnosprawnym
 • biblioteką, pracowniami informatycznymi z dostępem do Internetu

Odpowiedzi Rodziców na pytanie w szkolnej ankiecie: Czy decyzja o zapisaniu dziecka do klasy integracyjnej była słuszna?"

 • „Tak, chcę aby moje drugie dziecko również chodziło od kl. pierwszej do klasy integracyjnej."
 • Była to decyzja świadoma, z której jesteśmy jako rodzice bardzo zadowoleni".
 • Po wielu rozmowach ze znajomymi, których dzieci uczęszczają do tego typu klas uznałam, że warto zapisać córkę do takiej klasy."
 • „Była to decyzja w pełni świadoma i całkowicie słuszna. Klasa spełniła moje oczekiwania."
 • „Uważam, że podjęłam słuszną decyzję". Mała, integracyjna klasa otwiera dziecko, wyzbywa kompleksów. Oczywiście zależy to w dużej mierze od nauczycieli. W przypadku klasy mojego syna, założenia i cele klasy integracyjnej zostały w pełni osiągnięte. Dzieci uczą się tolerancji. Mam nadzieję, że klasy te na zawsze wpiszą się w tradycję szkoły".

800 lat opola

Nasze sukcesy

logo Erasmus

Blog SKO

sko2

e_dziennik

baner vulcan 1

Partnerzy

bilingual future logo placowka partnerska PLYHE partner merytoryczny logo 2017

BIP

bip logo pomn1 grad